HAKKIMIZDA

Türkiye'de özel maden işletmeciliğine izin verilmesiyle birlikte 1970/71 yıllarında Çanakkale'de özel bir maden işletmeye başlayan Er Madencilik, takvimler 1989 yılını gösterdiğinde sektörün en güçlü aktörlerinden biri haline geldi. Geniş makine parkı, güçlü hafriyat ekibi ve kalifiye elemanlarının yanı sıra yılda 300 bin ton üretimiyle alanında en saygın işletmelerden biri haline geldi. Türkiye'deki madenlerini işletmesinin yanı sıra, ülkemizde çevre bilincinin artmasına katkıda bulundu ve Er Kömür olarak Rusya'dan yüksek kalorili ve düşük atıklı kömür ithal etmeye başladı. Sibirya pazarında da araştırmalara başlayan grup, yüksek kalorili ve kükürt oranı düşük kömürlerle hava kirliliğinin azaltılması anlamında büyük katkılar sağladı.

2001 yılında Er Kömür Pazarlama A.Ş'yi kuran Er Group, kömürde en tanınan markalardan biri haline gelen Aker markasının da yaratıcısı oldu. İstanbul'da kömür kullanımına bağlı hava kirliliğinin önlenmesi anlamında gerek belediye gerekse daha üst yönetimlere gönüllü danışmanlık da yapan firma, halen Çan'da maden işletmeye ve Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin araştırılıp bulunması için üniversitelerle ortak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Toplam satışının yüzde 70'lik bölümünü ısınma (ev yakıtı) yüzde 30'luk bölümünü ise sanayiye gerçekleştiren Er Kömür, 6 ve 7 bin kalori ve üzeri ürünlerini seralar, fabrikalar ve termik santrallere yakıt sağlıyor.